Välkommen till 4H-gården Lilla Lyckan

STYRELSE 2019

Ordförande:

Vice ordförande:

Sekreterare:

Kassör:

Ledamot:

Ledamot: 

Bo Hedlund

Maria Stenman

Maria Tafvlein

Ewa Aron

Linus Larsson

Thomas Johansson

Kontakt med styrelsen förmedlas enklast genom att ringa till gården

Tel: 073-036 86 30

Eller via mail: lillalyckan4h@gmail.com