Välkommen till 4H-gården Lilla Lyckan

STYRELSE 2019

Ordförande:

Sekreterare:

Kassör:

Ledamot:

Ledamot:

Suppleant:

Suppleant:

 

Lisette Lundmark

Johanna Degerman

Eva Landmark

Bo Hedlund

Kennet Åström

Lena Hedenström

Jonas Lindholm

Kontakt med styrelsen förmedlas enklast genom att ringa till gården

Tel: 073-036 86 30

Eller via mail: lillalyckan4h@gmail.com