Välkommen till 4H-gården Lilla Lyckan

SPONSRA OSS

4H-gården Lilla Lyckan drivs året runt med hjälp av bidrag från sponsorer, donationer och genom

medlemsavgifter. För att verksamheten som funnits i mer än 25 år ska kunna fortsätta hålla god kvalitet behöver vi ständigt hjälp med bidrag till djurens foder, veterinärbesök, reparationer av lokaler, el, vatten, löner till våra anställda och så vidare.


Genom att bli medlem i 4H hos oss bidrar du. Men medlemsantalet är inte stort nog att täcka de

kostnader som finns.


Därför behöver vi all tänkbar sponsring som finns.


ADOPTERA VÅRA DJUR


Genom ett bidrag som tillskrivs ett eller flera av våra djur, kan du bidra till uppehälle under tiden

djuret finns hos oss.


SPONSRA VÅR VERKSAMHET


Som företag kan du sponsra vårt arbete. Vi lyfter gärna fram dig som sponsor på olika sätt, här på vår sajt, i våra sociala medier och vid olika evenemang.


Kontakta oss om du har funderingar och frågor!


Som företagare kan du till exempel genom sponsring av vår verksamhet, låta dina anställdas familjer

ta del av våra aktiviteter vid personaldagar, familjedagar eller på andra sätt som vi kommer överens om.


För bokning och förfrågning:

Tel: 073-036 86 30

Mail: lillalyckan4h@gmail.com